Danas je u Europi zelena gradnja jedna od najznačajnijih i najuzbudljivijih mogućnosti za održivi rast, kako na nacionalnoj tako i na globalnoj razini. Izgrađeni dizajn okoliša utječe na sve nas, naša gospodarstva i prirodno okruženje, a uloga Vijeća za zelenu gradnju u Europi i svijetu je da transformaciju izgrađenog okoliša vodi u održivost.

Pristup energiji na inteligentan način

Zelena gradnja utječe na minimaliziranje potrošnje energije u svim fazama života zgrade, od ideje i realizacije do konačne eksploatacije, čineći nove i obnovljene zgrade ugodnijim, jeftinijim za održavanje i ekološki prihvatljivijim; To istovremeno pomaže izgradnji korisnika da nauče kako efikasno koristiti sve skuplje i nepristupačne energetske resurse
Koristi integraciju tehnologija za primjenu obnovljivih izvora energije i za postizanje manje emisije CO2 u okoliš kako bi se zgrada optimalno opskrbila energetskim resursima, pri čemu je građevinski projekt maksimalno efikasan i u skladu s prirodnim okruženjem

Čuva naše vodene resurse

Zelena gradnja uključuje pronalaženje načina za efikasno upravljanje vodnim resursima i efikasno upravljanje pitkom i otpadnom vodom, prikupljanje vode za sigurnu upotrebu u zatvorenom prostoru na inovativan način i općenito smanjenje upotrebe vode u građevinskom sektoru
Uzimajući u obzir utjecaj izgrađenog okoliša na oborinske vode i sustav odvodnje, zelena gradnja osigurava primjenu tehnologija za najzdraviji odnos vode, tla i cjelokupnog sustava zaštite okoliša

Smanjuje otpad i povećava ponovnu upotrebu recikliranjem

Upotrebom manjih količina građevinskog materijala, materijala višeg kvaliteta i trajnosti, stvaranja manjih količina građevinskog otpada, kao i pravilnim izračunavanjem životnog vijeka građevine od dizajna do izgradnje, upotrebe, pretvorbe, rušenja zgrade…

greenestate.ba/gbcroatia

Leave a Reply