Nestajući resursi, dramatičan porast emisije CO2 i stalno rastuće cijene energije već odavno efikasnu toplinsku izolaciju čine atraktivnom investicijom. ​

Kvalitetna investicija

Mi na svojim objektima primjenjujemo najkvalitetnije materijale, kako bi smanjili potrošnju fosilnih goriva za zagrijavanje prostorija i električne energije za hlađenje istih. ​

Posljednjih godina je izražen porast potrošnje energije za hlađenje , a u nekim slučajevima premašuje energiju utrošenu za grijanje u Europi. ​

Naši objekti su zidani ekološki prihvatljivim materijalima, a to su prije svega opečni blokovi i termoizolacioni opečni blokovi. ​

Ovakav način izolacije je veoma kvalitetna i ekološki prihvatljiva fasadna termoizolaciona ploča od ekspandiranog polistirena EPS obogaćena grafitom (grafitni stiropor, poznat i kao “neopor”).

S jedne strane dobro toplinski izolirana i zaštićena fasada štedi režijske troškove, jer snižava troškove održavanja i potrošnju energije za grijanje. S druge strane, toplinska izolacija čuva okoliš, o čemu bi svi trebali povesti više brige.​

Cijeli sistem termičke fasade je koncipiran na bazi ekološki prihvatljivih materijala, od ljepila, pa do finalne bescementne mineralne žbuke. ​

Na objektima su predviđeni Salamander 3D sustav profili –  prozori u tzv. “najvišoj razini“. ​Atraktivni Salamander 3D profil s dubinom ugradnje od 76 mm nije samo optički highlight prozorskog oblikovanja već on otvara prostor najvažnijem činiocu ljudskog zdravlja – prirodnoj dnevnoj svjetlosti. Opremljen s tri brtve, Salamander 3D prozorski sustav pruža toplinsku i zvučnu izolaciju.

Leave a Reply